thiet ke web

seo cong huong

khoa hoc seo

dao tao seo

dich vu seo

nam linh chi sam ngoc linh yen sao vi ca map xao tam phan

sach ky nang song

sach giam gia

sach triet hoc

sach hoc lam giau

sach ngoai ngu

khoa hoc ke toan tong hop ke toan tong hop

iwin
 

 
 Trang chủ   Văn hóa   Thể thao   Du lịch   

Chuyên mục  
 

Tổng quan
Văn hóa
Thể thao
Du lịch
Gia đình
Thông tin hoạt động trong ngành
Hộp thư góp ýBản đồ hành chính Tỉnh Kiên Giang  
  Bản đồ hành chính Tỉnh Kiên Giang

Tổng quan / Các đơn vị trực thuộc / Các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kiên Giang /
Bảo tàng tỉnh Kiên Giang
02/08/2010 14:22:50

27 Nguyễn Văn Trỗi, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạc Giá, tỉnh Kiên Giang


1. Chức năng:

- Bảo tàng tỉnh Kiên Giang là một đơn vị sự nghiệp chịu sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang, sự chỉ đạo về mặt chuyên môn nghiệp vụ của Cục Di sản Văn hóa.

- Bảo tàng Kiên Giang có chức năng nghiên cứu khoa học và giáo dục khoa học thông qua công tác nghiên cứu khoa học, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, phát huy tác dụng các di sản lịch sử tự nhiên và xã hội của tỉnh Kiên Giang.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Bảo tàng Kiên Giang có nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày và phát huy tác dụng di sản lịch sử văn hóa vật thể, phi vật thể và các mẫu vật lịch sử tự nhiên của tỉnh Kiên Giang.

- Tham mưu cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kiên Giang trong công tác quản lý về di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trong địa bàn tỉnh.

- Nghiên cứu và xây dựng các kế hoạch, dự án, đề án, công tác ngắn hạn, dài hạn về các mặt hoạt động của Bảo tàng, tổ chức thực hiện các kế hoạch, dự án, đề án khi được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Quản lý và sử dụng ông chức, nhân viên, tài sản, tài chính của Bảo tàng theo đúng pháp luật và chính sách của nhà nước.

- Tổ chức trao đổi, hợp tác về khoa học và chuyên môn nghiệp vụ với các Bảo tàng, các ngành, các địa phương trong nước.

- Tổ chức và phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, biên soạn, xuất bản các tài liệu nghiệp vụ, các ấn phẩm và các hình thức thông tin tuyên truyền khác phù hợp với nội dung nghiên cứu giáo dục của Bảo tàng.

- Hướng dẫn hỗ tợ về mặt nghiệp vụ chuyên môn cho các Bảo tàng tư nhân, các nhà truyền thống huyện…

- Tổ chức việc thu nhận, bảo quản các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do tổ chức cá nhân giao nộp và thu giữ ở địa phương theo quy định của pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức:

 3.1. Ban Giám đốc:

- 01 Giám đốc

- 01 Phó Giám đốc

3.2. Các phòng chuyên môn:

- Phòng Nghiên cứu - Sưu tầm

- Phòng Kiểm kê – Bảo quản

- Phòng Trưng bày – Hướng dẫn khách tham quan.

- Phòng Hành chính – Tổ chức – Tổng hợp.

 

 

· Bảo tàng tỉnh Kiên Giang
· Ban Quản lý Di tích tỉnh Kiên Giang
· Thư viện tỉnh kiên Giang
· Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng
· Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang
· Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Kiên Giang
· Đoàn Cải lương Nhân dân kiên Giang
· Đoàn Nghệ thuật Khmer kiên Giang
· Trường Nghiệp vụ Thể duc Thể thao
· Trường Nghiệp vụ Văn hóa Thông tin Kiên Giang
  xem tiếp...  Lượt truy cập  
 

008416801


 
GIỚI THIỆU   |   GÓP Ý   |   ĐẦU TRANG   |   LIÊN HỆ QUẢNG CÁO
Trang thông tin điện tử Văn hoá, Thể thao và Du lịch Kiên Giang.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Cơ quan thiết lập: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kiên Giang.
Giấy phép do Cục Quản lý PTTH – TTĐT cấp số: 121/GP – TTĐT, cấp ngày 15/06/2010.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Sáu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang.
Địa chỉ: 981 Nguyễn Trung Trực – Rạch Giá – Kiên Giang.
Điện thoại: (077) 3911479, Fax: (077) 3911807, Email: Sovhttdlkg@yahoo.com.vn